نام دامنه ویژه نام فارسی دامنه قیمت (تومان) بروز شده در جزئیات و تماس
tarahi.net طراحی 1,200,000,000 12 ساعت تماس
okweb.ir اکی وب بالاترین پیشنهاد 12 ساعت تماس
machapo.com ماچاپو 25,000,000 12 ساعت تماس
tarhine.com طرحینه 1,000,000,000 12 ساعت تماس
amoni.ir امونی 60,000,000 12 ساعت تماس
osca.ir اسکا 95,000,000 12 ساعت تماس
yeso.ir یسو 50,000,000 12 ساعت تماس